AKADEMIA COMPLIANCE

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Oferta


Dzielimy się praktyczną wiedzą poprzez:

WARSZTATY

DLA PROFESJONALISTÓW

Oferujemy warsztaty dla profesjonalistów – pracowników instytucji finansowych dla udoskonalenia swoich umiejętności, poszerzenia rozumienia obowiązujących przepisów i jednocześnie lepszego stosowania wiedzy w praktyce.

KURSY

ONLINE

Kursy online Akademii Compliance to innowacyjna metoda nauczania wykorzystująca najnowsze technologie. Dzięki naszym szkoleniom przyswajanie wiedzy staje się o wiele ciekawsze i skuteczniejsze, pozostając jednocześnie efektywne kosztowo.

SZKOLENIA

WEWNĘTRZNE

Szkolenia wewnętrzne to jedna ze skuteczniejszych form przekazywania wiedzy praktycznej dostosowana do specyfiki firmy inwestycyjnej.

O nas


Idea powstania Akademii Compliance

Akademia Compliance stanowi forum wymiany myśli, wiedzy oraz kontaktów pomiędzy pracownikami instytucji finansowych.

Uczestnicy sesji szkoleniowych, warsztatów oraz innych form dydaktycznych proponowanych przez Akademię Compliance nabywają praktyczną wiedzę w zakresie aspektów prawnych i organizacyjnych istotnych w ich codziennej pracy.

W ramach Akademii Compliance zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni wykładowcy będący jednocześnie praktykami. Tylko takie podejście daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego zajęć oraz ich głębokiego osadzenia w codziennych realiach zawodowych uczestników.

Naszą ideą jest wspieranie firm inwestycyjnych w podniesieniu ich rynkowej konkurencyjności, poprzez podnoszenie wiedzy pracowników.

Akademia Compliance wdrożyła pierwszy w Polsce program przygotowany specjalnie dla instytucji finansowych, w oparciu o ich potrzeby, polegający na dzieleniu się praktyczną wiedzą branżową.

Justyna Czekaj

założycielka Akademii Compliance

radca prawny, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w
pracy z instytucjami finansowymi w obszarze biznesu i compliance.

News


V edycja Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2016

Dodano: 26-09-2016

Zapraszamy na FinReg 2016 – wiodącą interdyscyplinarną konferencję poświęconą regulacjom systemu finansowego w Polsce! 28-30 września br. w Warszawie.

OSTATNIA SZANSA NA REJESTRACJĘ: http://kongresy.allerhand.pl/finansowy/contact/

Szczegółowa agenda, lista prelegentów Kongresu oraz formularz rejestracyjny: http://kongresy.allerhand.pl/finansowy/

 


Letnia Szkoła Ryzyka – Kolejna wersja I warsztatu „Wstęp do ryzyka” 15.09.2016r. Warszawa

Dodano: 01-09-2016

II edycja warsztatu ,,Wstęp do ryzyka” odbędzie się w czwartek 15.09.2016 r. w Centrum Giełdowym przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie; sala Catalyst na poziomie 1.

Rozpoczęcie warsztatu o godzinie 9:30

 

 

 

 


I WARSZTAT LETNIEJ SZKOŁY RYZYKA

Dodano: 15-07-2016

Letnia Szkoła Ryzyka to cykl warsztatów dla członków zarządu, rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, audytorów, compliance officerów oraz specjalistów zarządzania ryzykiem nakierowany na uzyskanie wiedzy w zakresie wymogów i praktyki zarządzania ryzykiem w domu/biurze maklerskim.

19 lipca 2016 r. Akademia Compliance wraz z Izbą Domów Maklerskich organizuje pierwszy warsztat cyklu –  Wstęp do ryzyka. Jest to szkolenie dla audytorów i compliance officerów nakierowane na podstawowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w domu/biurze maklerskim.

Program warsztatu jest dostosowany dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami zarządzania ryzykiem lub usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą znali ryzyka identyfikowane w domach maklerskich, rozumieli wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania tymi ryzykami oraz nabędą wiedzę dotyczącą konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem, oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o wymagania nadzorcze (CRR/CRDIV, BION), jak też standardy rynkowe w tym zakresie.

Termin: 19 lipca 2016r.  godzina: 9:30

Miejsce: Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, sala Catalyst na poziomie 1

http://www.idm.com.pl/index.php/pl/dzialania-izby/szkolenia/539-letnia-szkola-ryzyka-izby-domow-maklerskich-i-akademii-compliance


SZKOLENIE – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE TFI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Dodano: 06-07-2016

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie, nad którym prace trwały ponad cztery lata, oraz nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2015 roku zmienia sposób patrzenia na kwestie ochrony prywatności i silnie oddziałuje na działalność TFI, OFE i PTE.
7 lipca 2016 r. Akademia Compliance we współpracy z Audytelem oraz IZFiA organizuje szkolenie dla kierownictwa, osób odpowiadających za bezpieczeństwo, pracowników działów IT, marketingu w instytucjach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem TFI, OFE, PTE.

Szkolenie ma formę warsztatów opartych na doświadczeniach prowadzących z audytów i wdrożeń polityki ochrony danych osobowych u dotychczasowych klientów, z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Termin i lokalizacja szkolenia: 7 lipca 2016, godz. 09:30 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), Sala Catalyst, poziom +1

http://www.izfa.pl/szkolenia,60/422,ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-tfi-w-swietle-nowych-przepisow-7-lipca-2016-r.html


NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Dodano: 10-06-2016

31 marca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje jednocześnie dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy, a zwłaszcza dyrektywy AIFMD, oznacza szereg krytycznych zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dyrektywa ma na celu stworzenie nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (ang. alternative investment fund managers, AIFM). Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników ma być lepiej monitorowane, nadzorowane i zarządzane. Za alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) w Polsce uznane zostały: specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dotychczas i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Zmiany te wpływają na funkcjonowanie podmiotów, które dotychczas nie podlegały nadzorowi KNF – jak fundusze Venture Capital. Wszystkie podmioty, które obejmuje nowela ustawowa będą miały zwiększone obowiązki dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania.

Nowe przepisy weszły w życie 4 czerwca br. TFI mają jedynie 6 miesięcy a fundusze specjalistyczne rok na ich wdrożenie. Już dziś widać, że nie obędzie się bez kłopotów i komplikacji, dlatego zapraszamy do udziału w panelowej konferencji poświęconej w całości nowym regulacjom, bo zegar tyka!

http://www.personalities.pl/fundusze


II Konferencja „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym” 7 czerwca 2016r.

Dodano: 07-06-2016

Akademia Compliance aktywnie uczestniczyła w  II Konferencję pt. Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”, której organizatorem była Izba Domów Maklerskich.

 

Konferencja składała się będzie z wykładów oraz paneli dyskusyjnych do których zaproszono ekspertów z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Konferencja skierowana była do kierownictwa, inspektorów nadzoru i służb prawnych firm inwestycyjnych.

http://www.idm.com.pl/index.php/pl/dzialania-izby/konferencje/526-ii-konferencja-biezace-wyzwania-compliance-na-rynku-kapitalowym-7-czerwca-2016r


Kontakt

Imię i nazwisko:

Email:

Temat:

Treść:

Akademia Compliance

ul. Wiejska 17 lok.6

00-480 Warszawa

(22) 241 42 45


biuro@akademiacompliance.pl